Zebrania z rodzicami

Planowany terminarz zebrań z rodzicami na rok szkolny 2019/2020:

 

Lp. Data Temat
1. 11.09.2019 r. (środa) Organizacja roku szkolnego 2019/2020
2. 18.11.2019 r. (poniedziałek) Omówienie postępów w nauce (wywiadówki klasowe)
3. 24.01.2020 r. (piątek) Omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej (wywiadówki klasowe).
5. 17.04.2020 r. (piątek) Omówienie postępów w nauce (wywiadówki klasowe)
  • Terminarz zebrań w roku szkolnym 2019/2020POBIERZ
  • Terminarz zebrań w roku szkolnym 2019/2020POBIERZ