Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych

Cel zajęć pozalekcyjnych:

Zajęcia dodatkowe stanowią przedłużenie procesu dydaktyczno-wychowawczego,  jednocześnie są też atrakcyjną formą rozwijania zainteresowań i talentów poszczególnych uczniów. Jest to również ciekawa propozycja na zagospodarowanie wolnego czasu uczniom. Ponadto, zajęcia pozalekcyjne wspomagają rodziców w opiece nad ich podopiecznymi.

Dobrze zaplanowane zajęcia realizują szereg celów. Wpływają na zmniejszenie skali niepowodzeń, pozwalają realizować pasje i stymulować rozwój uczniów, wykazujących zainteresowanie daną dziedziną.

Proponowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów na rok szkolny 2019/2020:
(w ramach czesnego)

 1. nauka drugiego języka od klasy IV,
 2. terapia logopedyczna,
 3. opieka pedagoga szkolnego,
 4. opieka w świetlicy szkolnej,
 5. zajęcia biblioteczne,
 6. warsztaty manualne,
 7. koło matematyczne,
 8. bajkoterapia,
 9. biblioterapia,
 10. schola,
 11. angielski plus (realizacja programu rozszerzonego).

Proponowane zajęcia pozalekcyjne dla naszych uczniów na rok szkolny 2019/2020:(dodatkowo płatne)

 1. szkolne koło sportowe,
 2. narty, łyżwy, biegówki.

Zajęcia dodatkowe w zależności od ich charakteru oraz specyfiki  usprawniają zdolności manualne uczniów, zwiększają koordynację wzrokowo-ruchową, pobudzają logiczne i kreatywne myślenie. Uczą samodzielności i współpracy w grupie.

Zajęcia dodatkowe, dostosowane do zainteresowań ucznia, staną się dla niego prawdziwą przyjemnością. Zaangażowanie, motywacja i pozytywne nastawienie pomogą w osiąganiu sukcesów i budowaniu poczucia własnej wartości. Regularne uczestniczenie w zajęciach dodatkowych, poza rozwijaniem talentów, nauczy organizacji czasu, punktualności i planowania.