Poznaj Nas

„Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia
i waszej pracy wychowawczej. (…)
Zawierzmy wielkie dzieło wychowania Chrystusowi.
Tylko On Jedyny zna najlepiej człowieka i wie, co kryje się we wnętrzu jego serca”
św. Jan Paweł II – Łowicz, 14 czerwca 1999 r.

 

 

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem, przy ul. Kościeliskiej 47A została założona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem w roku 2017, w 20 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II na Podhalu, jako świadectwo wiary i wierności papieskiemu nauczaniu.

Nowa Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II jest kontynuacją szkoły  założonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej w roku 1996, której siedziba mieściła się przy ul. Piłsudskiego 21.

Szkoła wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, ucząc szacunku dla siebie, drugiego człowieka i otwarcia się na Boga, gdyż naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów i umiejętności, lecz także formowanie charakteru oraz kształtowanie serc i dusz.

Celem wychowania w naszej szkole jest integralny rozwój człowieka poprzez:

– wychowanie do wiary w Boga

– wychowanie do samowychowania

– wychowanie do odpowiedzialności za życie własne i innych.

Wzorem, według którego uczniowie naszej szkoły kształtują swoją osobowość jest św. Jan Paweł II – Patron naszej szkoły.

Nasze atuty:

– zwiększona liczba godzin języka angielskiego

– nowoczesna baza dydaktyczna

– multimedialna pracownia językowa, która zapewnia lepszą jakość nauki języków obcych

– od klasy IV nauka drugiego języka obcego

– zespoły klasowe 16 – 18 osób, co sprzyja indywidualizacji nauczania i wszechstronnemu rozwojowi

– wysoki poziom nauczania

– pracownia komputerowa

– bogata oferta zajęć dodatkowych

– opieka w świetlicy

–  plac zabaw dla najmłodszych w najbliższym czasie

– szkolne boisko.