Dodatkowe dni wolne

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

 

Lp. Termin Komentarz
1. 02 -03.01.2020 r.  (czwartek, piątek) Dni pomiędzy nowym rokiem a świętem Objawienia Pańskiego
2. 21,22,23. 04. 2020 r. Egzamin ósmoklasisty
3. 12.06.2020 r. Piątek po Bożym Ciele
4. 16,17,18 czerwca 2020 r. Egzamin ósmoklasisty